Welkom op de website van Stichting Charlotte’s Angels

Stichting Charlotte’s Angels is een Non-Profit organisatie die zich inzet om dierenleed te helpen voorkomen en bestrijden in Nederland en België.

Wij bieden hulp en/of opvang aan:
*Dieren die in een noodsituatie verkeren (verwaarlozing, uitbuiting), waarbij dringend medische zorg en opvang nodig is.
*Oude, zieke en kansloze dieren die wegens ouderdom, trauma of ziekte geen nieuw thuis meer kunnen krijgen.
*Veilig thuis dieren (dieren die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld).
*Dakloze dieren.
*Dieren die niet langer meer thuis kunnen blijven wonen wegens ziekte, overlijden eigenaar.

*Eigenaren die wegens omstandigheden een nieuw betrouwbaar thuis zoeken voor hun dier.(Het dier blijft in deze situatie bij de eigenaar thuis wonen tot er een nieuw thuis gevonden is.)
*Eigenaren die tijdelijk hulp nodig hebben bij het verzorgen van hun dier wegens ziekte, revalidatie of ouderdom.

Ons ervaren team van vrijwilligers kunnen u met veel betrokkenheid, begrip en aandacht adviseren en begeleiden. 

  • 10

Vrijwilligers

  • 20

ZorgAngel Dieren

  • 10

HulpAngel Dieren

  • 238

Dieren kunnen helpen
in 2021