Welkom op de website van Stichting Charlotte’s Angels

Stichting Charlotte’s Angels is een Non-Profit organisatie die zich inzet om dierenleed te helpen voorkomen en bestrijden in Nederland. Wij specialiseren ons voornamelijk in de rassen Berner Sennen, Newfoundlander en Sint Bernard maar uiteraard bieden wij ook hulp aan overige dieren die in nood verkeren.

Wij bieden hulp en/of opvang aan:

*Dieren die in een noodsituatie verkeren (verwaarlozing, uitbuiting), waarbij dringend medische zorg en opvang nodig is.
*Oude, zieke en kansloze dieren die wegens ouderdom, trauma of ziekte geen nieuw thuis meer kunnen krijgen.
*Dakloze dieren/crisisopvang
* Veilig Thuis Dieren (dieren die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld)
*Dieren die niet langer meer thuis kunnen blijven wonen wegens ziekte, overlijden eigenaar.

*Eigenaren die wegens omstandigheden een nieuw betrouwbaar thuis zoeken voor hun dier.(Het dier blijft in deze situatie bij de eigenaar thuis wonen tot er een nieuw thuis gevonden is.)
*Eigenaren die tijdelijk hulp nodig hebben bij het verzorgen van hun dier wegens ziekte, revalidatie of ouderdom.

Ons ervaren team van vrijwilligers kan u met veel betrokkenheid, begrip en aandacht adviseren en begeleiden. 

  • 4

Vrijwilligers

  • 30

ZorgAngel Dieren

  • 12

HulpAngel Dieren

  • 307

Dieren kunnen helpen
in 2022