Copyright

Copyright Stichting Charlotte’s Angels Rescue & Animal Care 2017-2019

 

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (charlottes-angels.com) en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting Charlotte’s Angels Rescue & Animal Care of zijn gelicenseerd aan Stichting Charlotte’s Angels Rescue & Animal Care.

 

Niks van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Charlotte’s Angels Rescue & Animal Care.

 

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Stichting Charlotte’s Angels Rescue & Animal Care in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

 

Stichting Charlotte’s Angels Rescue & Animal Care hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

 

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op