Algemene gegevens

Postadres
Stichting Charlotte’s Angels
Trasmolen 12
3447 GZ Woerden

Nood Telefoonnummer
+31639817280
Let op! Alleen bij directe spoed kunt u contact opnemen per telefoon,
overige zaken verlopen via ons mailadres.

Bankgegevens
Stichting Charlotte’s Angels
NL91 SNSB 0783 2551 87

Bestuursleden
M.C. Buitendijk (Voorzitter)
A.M. van Leeuwen (Secretaris)

Beloningsbeleid
Stichting Charlotte’s Angels is een particulier initiatief van mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor dieren in nood. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en er zijn geen betaalde functies.
Stichting Charlotte’s Angels wordt gerund door het bestuur en door vrijwilligers; mensen met een enorme passie en liefde voor dieren. De vrijwilligers ontvangen geen financiële beloning voor hun activiteiten voor Stichting Charlotte’s Angels.