Aanmelden Dier in Nood

Wij bieden 24/7 hulp aan dieren die in nood verkeren.
U kunt bij ons een melding maken als u geconfronteerd wordt met een dier in nood. Wij zullen direct zelf hulp bieden of contact opnemen met hulpverlenende instanties zoals de dierenpolitie, LID en de NVWA.

Bij een melding worden uw naam en gegevens beschermd en niet in de openbaarheid gebracht. U kunt ook een anonieme melding doen.

Bij een dier in nood is noodopvang via ons mogelijk.
Dit is een officiële opvang in het bezit van HKB. We hebben hier ook de mogelijkheid om medische zorg te verlenen.

Voor het melden van dieren die in acute nood verkeren kunt u ons bereiken op de volgende telefoonnummers:
+31 (0)6 16029963 (Nederland)
+32 (0)4 86766313 (België)

Voor het aanmelden van een dier voor herplaatsing of overige vragen kunt u contact via ons contactformulier opnemen, of een mail sturen naar:
info@charlottes-angels.com

Telefonische melding:

Bij het melden van een dier in nood vragen wij u onderstaande gegevens

in te vullen of telefonisch contact op te nemen op een van de volgende nummers :

Nederland : 0616029963

België : 0486766313

Wij gaan discreet en zorgvuldig om met uw melding en gegevens.

Bij het melden van een dier in nood zijn uw gegevens beschermd.

U kunt ook een anonieme melding doen.

Melding dier in nood met aanmeldingsformulier:

  Gegevens Melder zijn niet verplicht:
  * Zijn gegevens die we echt nodig hebben om de hulp goed op gang te kunnen brengen.
  Kenmerken dier in nood:
  Waar bevindt het dier in nood?
  Bijzonderheden of opmerkingen:


  Foto 1:
  Foto 2:
  Foto 3: